Advertising Permits & Developer Lisense

Legend Heights

Developer Licence: 19149-1/09-2019/0720(L). Validity Period: 21/09/2017 – 20/9/2019. Advertising & Sales Permit No. : 19149-1/09-2019/0720(P). Validity Period: 21/09/2017 – 20/09/2019. Approving Authority: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Building Plan Reference No. : BP T1 OSC 2016 0315. Land Tenure: Leasehold. Leasehold Period: 99 years. Leasehold Expiry Date: 24 July 2116. Total Unit: 558 Units. Type of Property: Serviced Apartment. Built-up Areas: 1,050sf - 1,350sf. Units for every type: Type A (372 units), Type B (155 units) and Type C (31 units). Selling Price: RM788,500 (Min) – RM1,200,000 (Max). Expected Completion Date: 2020. Land Encumbrances: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. Unsold units: 2 units only. Bumiputra Discount: 5%. THIS ADVERTISEMENT HAS BEEN APPROVED BY JABATAN PERUMAHAN NEGARA.

(BM) Legend Heights

No. Lesen Pemaju: 19149-1/09-2019/0720(L). Tempoh Sah: 21/09/2017 – 20/09/2019. No. Permit Iklan & Jualan: 19149-1/09-2019/0720(P). Tempoh Sah: 21/09/2017 – 20/09/2019. Pihak Berkuasa Yang Meluluskan: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rujukan Pelan Bangunan: BP T1 OSC 2017 0041. Pegangan Tanah Pajakan. Tempoh Pajakan : 99 Tahun. Tarikh tamat tempoh pajakan tanah: 24 Julai 2116. Jumlah Unit: 558 unit. Jenis Hartanah: Pangsapuri Servis. Luas Unit: 1,050 ka. persegi - 1,350 ka. persegi. Bilangan unit bagi setiap jenis rumah: Jenis A (372 unit), Jenis B (155 unit) dan Jenis C (31unit). Harga Jualan: RM788,500 (Minima) – RM1,200,000 (Maksima). Tarikh Projek Dijangka Siap: Oktober 2020. Tuntutan Tanah: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. Baki unit yang belum dijual: 2 unit sahaja. 5% Diskaun Bumiputra.  IKLAN INI TELAH DILULUSKAN OLEH JABATAN PERUMAHAN NEGARA.